Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zima je príma

 

Charakteristika

  Záměrem je seznámit děti s tradicemi a zvyky. Vytvořit povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách.
 

Nabídka činností:

 • zdravotně zaměřené činnosti
 • hudební – hudebně pohybové činnosti
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • společná sestavování
 • sledování událostí v obci a účast na akcích

Očekávané výstupy:

 • koordinovat další polohy a pohyby těla
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

Rizika:

 • nerespektovat dětský ostych a strach při všech činnostech


 

zpět