Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní pohlazení
 
Charakteristika:

Naším záměrem je rozvíjet u dětí fantazii. Vnímat rozmanitost barev a tónů. Vést je k pochopení sounáležitosti s přírodou. Nechat doznít adaptační proces.

 
Nabídka činností:

 • lokomoční pohybové činnosti

 • řečové, sluchové a rytmické hry

 • motivovaná manipulace s předměty a materiály

 • pobyty v přírodě

 • kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách

 • tvůrčí činnosti podněcující nápaditost dítěte

 • přirozené porovnání a poznávaní prostředí

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

 • porozumět slyšenému

 • postupovat podle pokynů, instrukcí

 • respektovat potřeby jiného dítěte

 • dodržovat pravidla činností

 

Rizika:

 • při převaze pracovních a výtvarných činností neopomíjet potřebný

pohyb

 

zpět