Jdi na obsah Jdi na menu
 Psychosociální podmínky

 • vytváříme pro děti i dospělé takové prostředí, aby se v MŠ cítili spokojeně
 • MŠ nabízí adaptační program pro nově příchozí děti; rodiče mají možnost přijít si pohrát, do jakékoliv třídy mateřské školy, každý pátek od 14,30 hodin – 15,30 hodin v měsíci červnu
 • děti si vytváří pravidla třídy, která je vedou k vzájemnému respektování
 • dětem je nabídnuto dostatek činností, ze kterých si mohou samostatně vybírat, popřípadě je rozvíjet
 • každodenním oceňováním (pochvala, vyzdvižení apod.) podporujeme jejich sebevědomí a aktivitu
 • sledujeme chování dětí, nenásilně je vedeme k toleranci (prevence šikany)


Organizace

 • denní program je přizpůsoben individuálním možnostem a potřebám dětí
 • všichni pedagogové dbají na to, aby řízené i volné činnosti dětí byly v rovnováze a naplňují tím svoje vzdělávací záměry a cíle
 • děti mají možnost odmítnout svojí účast na společných činnostech zrovna tak, jako mají právo na soukromí při osobní hygieně
 • plánování všech činností vychází nejen z potřeb jednotlivých dětí, ale i z náhodných situací v průběhu celého roku
 • množstvím materiálů i pomůcek zajišťujeme dětem plné využití času v MŠ
 • výjimka od zřizovatele (městský úřad Horní Slavkov) nám povoluje mít ve třídách 28 dětí

zpět