Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní radovánky

 

Charakteristika:

Záměrem je vytvářet reálný pohled na svět i na jeho dění a získané poznatky i dovednosti využívat v praxi i dalším učením.

 

Nabídka činností:

 • činnosti relaxační a odpočinkové

 • hry se slovy

 • experimenty s materiálem a předměty

 • zařazovat pohádky s příběhy obohacující citový život dítěte

 • společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 • kognitivní a praktické činnosti

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o významu péče o čistotě a zdraví

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky a nápady

 • chápat prostorové pojmy

 • záměrně soustředit na činnosti a udržet pozornost

 • vnímat, že svět má svůj řád

Rizika:

 • přeceňovat individuální možnosti dětí 

zpět